اولویت‌های پژوهشی

صفحه نخست /اولویت‌های پژوهشی
...
کلیدواژه
دپارتمان
 
 

فهرست اولویت‌ها

 کدعنواندپارتمان
166پژوهش هاي مرتبط با كوويد 19 گروه پرستاري ويژه
266كلان داده(Big data) و داده كاوي(Data mining) ، نقش و كاربرد آنها در حوزه سلامت گروه فناوري اطلاعات سلامت
365پياده سازي و ارزيابي اپليكيشن هاي موبايل در حيطه آموزش به بيمار و خودمراقبتي گروه فناوري اطلاعات سلامت
464فناوري هاي نوين در پايش سلامت بيماران مبتلا به بيماري هاي مزمن(سرطان، ديابت، فشارخون، بيماري هاي روان، ايدز، چاقي و اضافه وزن، بيماري هاي سالمندان و ...) گروه فناوري اطلاعات سلامت
563نقش سيستم هاي اطلاعاتي(Information Systems) در مديريت اطلاعات سلامت گروه فناوري اطلاعات سلامت
662امنيت و محرمانگي داده ها و اطلاعات در سازمان هاي مراقبت سلامت گروه فناوري اطلاعات سلامت
761موانع و چالش هاي ورود تكنولوژي هاي نوين به نظام سلامت گروه فناوري اطلاعات سلامت
860سلامت همراه، تله مديسين و سلامت از راه دور (Telehealth & Mobile –health) گروه فناوري اطلاعات سلامت
959راه كارهاي توسعه پرونده الكترونيك سلامت (EHR) در ايران گروه فناوري اطلاعات سلامت
1059فناوري هاي نوين در آموزش به بيماران و كاركنان حوزه سلامت گروه فناوري اطلاعات سلامت
1158امكان سنجي استفاده از پزشكي از راه دور (Tele Medicine) در مراكز بهداشتي درماني گروه فناوري اطلاعات سلامت
1258نقش فناوري اطلاعات در بيماري هاي شايع واگيردار گروه فناوري اطلاعات سلامت
1357نقش فناوري اطلاعات در مديريت بيماري هاي مزمن گروه فناوري اطلاعات سلامت
1457مشكلات نوجوانان و جوانان (سو مصرف مواد، رفتارهاي پرخطر، مهارت هاي زندگي) گروه پرستاري بهداشت جامعه
1556سلامت مردان در دوره هاي مختلف زندگي گروه پرستاري بهداشت جامعه
1656سلامت زنان در دوره هاي مختلف زندگي گروه پرستاري بهداشت جامعه
1755بررسي مصرف خودسرانه دارو و علل آن گروه پرستاري بهداشت جامعه
1854بررسي وضعيت دفع و بازيافت زباله شهري و روستايي و ارائه راهكار براي اصلاح مشكلات موجود گروه پرستاري بهداشت جامعه
1953بررسي وضعيت و ميزان فعاليت فيزيكي روزانه در جامعه گروه پرستاري بهداشت جامعه
2052بررسي ميزان شيوع و علل سوء رفتار با زنان، كودكان و سالمندان گروه پرستاري بهداشت جامعه
2151راهكارهاي كاهش عوامل خطر و پيشگيري و مراقبت در پرفشاري خون، بيماري هاي قلبي-عروقي، ديابت گروه پرستاري بهداشت جامعه
2250پژوهش هاي مرتبط با كوويد 19 گروه پرستاري بهداشت جامعه
23N11نقش مكمل هاي غذايي در پيشگيري و كنترل بيماري ها گروه تغذيه
2448بيماري هاي مقاربتي گروه آموزش مامايي
2549سرطان هاي زنان گروه آموزش مامايي
2648بيماري هاي شايع دوران سالمندي و راهكارهاي پيشگيري از آنها گروه پرستاري بهداشت جامعه
2747ناباروري و بهداشت باروري گروه آموزش مامايي
2847ابزارهاي فناوري اطلاعات براي مديريت كوويد 19 گروه فناوري اطلاعات سلامت
2946پژوهش هاي مرتبط با كوويد 19 گروه پرستاري داخلي جراحي
3046پژوهش هاي مرتبط با كوويد 19 گروه پرستاري داخلي جراحي
3145پژوهش هاي مرتبط با كوويد 19 گروه آموزش مامايي
3244پژوهش هاي مرتبط با كوويد 19 گروه پرستاري بهداشت جامعه
3343پژوهش هاي مرتبط با كوويد 19 گروه مهندسي بهداشت محيط
3442پژوهش هاي مرتبط با كوويد 19 گروه بهداشت عمومي
35N1پژوهش هاي مرتبط با كوويد 19 گروه تغذيه
36N6تأثير گياهان دارويي با تاكيد بر گياهان بومي منطقه در پيشگيري و كنترل بيماري ها گروه تغذيه
37N5بررسي ارتباط بين الگوي تغذيه اي با بيماري ها: بيماري هاي مزمن، اتوايميون، سرطان ها و ... گروه تغذيه
38N10آگاهي، نگرش و عملكرد جامعه در خصوص نمك دريا و نمك يد دار گروه تغذيه
39N7بررسي امنيت غذايي افراد جامعه و دسترسي اقتصادي و فيزيكي به غذا و راهكارهاي بهبود امنيت غذايي گروه تغذيه
40N8شيوع كمبودهاي تغذيه اي رايج مانند آهن، ويتامين D ،كلسيم و تأثير مداخلات تغذيه اي بر بهبود آن گروه تغذيه
41N9مخاطرات ميكروبي لبنيات سنتي در شهرستان خلخال و استان اردبيل و بيماري هاي ناشي از آن گروه تغذيه
42N4نقش آموزش تغذيه و مداخلات رژيمي در كنترل فشار خون و بيماري هاي قلبي-عروقي گروه تغذيه
43N3نقش آموزش تغذيه و مداخلات رژيمي در كنترل ديابت نوع 2 و ديابت بارداري گروه تغذيه
44N2شيوع چاقي، سندرم متابوليك، ديابت و پرفشاري خون در گروه هاي سني و جنسي مختلف و عوامل زمينه ساز آنها گروه تغذيه
4531راهكارهاي كاهش زمان بستري بيماران در بخش هاي ويژه وكاهش هزينه هاي بيمارستاني گروه پرستاري ويژه
4630راهكارهاي كاهش عفونت در بخش هاي مراقبت ويژه گروه پرستاري ويژه
4729راهكارهاي بهبود كيفيت مراقبت در بخش هاي مراقبت ويژه گروه پرستاري ويژه
4828بررسي ميزان رضايتمندي مددجويان و اعضاخانواده از خدمات اراءه شده در بخش مراقبتهاي ويژه گروه پرستاري ويژه
4927بررسي مشكلات درك شده از طرف پرستاران ICUدر مراقبت از بيماران بخش ويژه گروه پرستاري ويژه
5026بررسي مدل هاي مراقبت مبتني برمنزل در كيفيت زندگي بيماران بعد از ترخيص از بخش ICU گروه پرستاري ويژه
12