اخبار واحد

آیین تودیع و معارفه سرپرست دانشکده
پنجشنبه ۰۶ شهریور ۱۳۹۹ گالری
آگهی پذیرش بهورز
چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
چهارمین رویداد ایده بازار خوراک و نوشیدنی
چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ گالری
فراخوان جذب هیات علمی
دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹